Sepetinizde henüz ürün yok.

KAYIT

Giriş

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your compare list.

5

Product was successfully added to your wishlist.

5

Şartlar ve Koşullar

1. TARAFLAR

1. SATIŞA ARACILIK EDEN: Ünvanı : LASTIK24 Lastik Satiş ve Pazarlama RAMAZAN YAŞAR Adres: Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 36. Sokak No:1480 Maslak / İstanbul +90 212 276 16 11 +90 212 328 16 33 E-mail: info@lastik24.com

2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, “alıcı”nın “satıcı”ya ait http://www.lastik24.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin cinsi, türü, miktari, marka/modeli, rengi ve satiş bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1.“Alıcı”, http://www.lastik24.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için “alıcı”nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde “alıcı”, gösterdiği adresteki kişi/kuruluş ya da Satışa Aracılık Eden'in gösterdiği hizmet noktasında teslim edilir. 4.3 Sözleşme konusu ürün, “alıcı”dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden “satıcı” sorumlu tutulamaz. 4.4 “Satıcı” sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur. 4.5 Ürün bedeli, “alıcı”nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olmalıdır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, “satıcı” ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 4.6 Ürünün tesliminden sonra “alıcı”ya ait kredi kartının “alıcı”nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini “satıcı”ya ödememesi halinde, “alıcı”nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde satıcı'ya gönderilmesi zorunludur. Bu gönderide nakliye giderleri “alıcı”ya aittir. 4.7 “Satıcı”, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu “alıcı”ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde “alıcı” siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile degiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasina kadar ertelenmesi haklarindan birini kullanabilir. “alıcı”nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5. LASTİK SATIŞINA ÖZEL HÜKÜMLER

5.1 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ürünü satışa çikarmış “satıcı”nın adresinden “alıcı”ya teslim edilir. 5.2 Sözleşme konusu ürünün, monte edilecek araca uyumsuzlugundan “satıcı” ve “Satışa Aracılık Eden” sorumlu tutulamaz. 5.3 Sözleşme konusu ürün ile ilgili, yukarıda belirtilen hizmetler dışında oluşacak ekstra servis kalemleri “satıcı” ve “Satışa Aracılık Eden” sorumlu tutulamaz. 5.4 Lastik siparişi için gereken ödeme yapıldıktan sonra müşteri siparişini iptal edebilir. Eğer müşteri ürün kargoya verilmeden önce siparişini iptal ederse ödediği ücret hiçbir kesinti yapılmadan iade edilir. Eğer müşteri, siparişin kargoya verilmesinden sonra iptal ederse toplamı 10 TL'den az olmamak kaydıyla sipariş sırasında müşterinin ödediği toplam tutarın %3'ü gönderi maliyeti olarak kesilerek ödeme yapılır.

6. CAYMA HAKKI

“Alıcı” sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde “satıcı”ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya “alıcı”ya teslim edilen ürünün “satıcı”ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli “alıcı”ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedelini “alıcı” karşılar.

7. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda “alıcı” işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATIŞA ARACILIK EDEN

LASTIK24 Lastik Satiş ve Pazarlama RAMAZAN YAŞAR

ALICI

Adı/Soyadı :

Tarih :